Tin tức

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

Trường mầm non Mùa Xuân
UBND PHƯỜNG LA KHÊ
Mầm non Mùa Xuân
---- *** ----
Số:     /KH - MNMX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------- o0o -----------
Hà Đông, ngày 30 tháng 8 năm 2011
 
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 -2012
 • Căn cứ Quyết định số 14/2008/ QĐ- Bộ GD&ĐT ngày 7/ 4/ 2008 về Ban hành Điều lệ trường MN của Bộ GD&ĐT.
 • Căn cứ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 – 2012 của Bộ GD&ĐT, bậc học Mầm non.    
Trường Mầm non Mùa Xuân xác định phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 gồm những nội dung trọng tâm như sau:
I.                   CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 1. Phát triển về số lượng
Ø Xây dựng và phát triển 9 nhóm lớp theo các độ tuổi
Ø Số lượng trẻ trong toàn trường đạt từ : 200 - 250 trẻ
Ø Trang trí, mua sắm trang thiết bị, đâu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn, chất lượng cao
Ø  Bố trí phòng học và phòng chức năng phù hợp nhu cầu và điều kiện của trường.
 1. Hoạt động chuyên môn
2.1Về hoạt động chăm sóc – giáo dục
Ø Thực hiện Chương trình Giáo dục MN mới.
Ø Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học và môi trường đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục MN mới và triển khai thực hiện Quyết định số 3141 Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN.
Ø Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2008/ QĐ- Bộ GD&ĐT ngày 22/ 1/ 2008 về Chuẩn nghề nghiệp GVMN. Tăng cường hoạt động kiểm tra đánh giá tay nghề và phân loại GVMN. Xây dựng quy chế kiểm tra đánh giá trình độ tay nghề GVMN và các bộ phận liên quan.
Ø Tăng cường hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GVMN.
2.2Về hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
Ø Cân đối chế độ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn cho trẻ.
Ø Tăng cường công tác chăm sóc vệ sinh, bảo vệ và rèn luyện cơ thể cho trẻ.
Ø Xây dựng và tổ chức các hoạt động lễ hội Ẩm thực, Sức khỏe cho trẻ
2.3Về Cơ sở vật chất
Ø Xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh
Ø Trang bị, mua sắm đồ dùng thiết bị hiện đại, đạt chất lượng cao, phục vụ cho hoạt động toàn trường.
Ø Xây dựng cơ sở vật chat đây đủ, đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng cao của nhà trường và toàn xã hội
 1. Công tác Quản lý và xây dựng đội ngũ
Ø Xây dựng các kế hoạch, tổ chức hoạt động trong toàn trường.
Ø Triển khai thực hiện các Quyết định về Chuẩn nghề nghiệp GVMN và Điệu lệ trường MN trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ trong toàn trường.
Ø Xây dựng môi trường hoạt động thân thiện, lành mạnh và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động của trường.
Ø Thực hiện đúng chính sách pháp luật về các chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm cho CB – GV – CNV.
Ø Chủ động và tích cực tham gia công tác phối hợp, liên hệ với các Cấp, Ban, Ngành liên quan tới hoạt động của trường: UBND phường La Khê, PGD ĐT quận Hà Đông, trường mầm non La Khê….
Ø Tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh tham gia các hoạt động trong Nhà trường.
II. BIỆN PHÁP CỤ THỂ
1.      Phát triển số lượng:
ØTăng cường , duy trì, ổn định sỹ số trẻ
ØĐộng viên trẻ đi học đều, phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ
ØTổ chức các hoạt động sôi nổi thu hút các bậc phụ huynh và học sinh
ØBố trí GVMN phù hợp số lượng và độ tuổi của trẻ, phù hợp khả năng, tay nghề của GV.
ØTăng quy mô của trường:  9 nhóm lớp theo cấu trúc sau:
+ Lứa tuổi  nhà trẻ   : 01 lớp.
+ Lứa tuổi 3 – 4 tuổi: 03 lớp.
+ Lứa tuổi 4 – 5 tuổi: 03 lớp.
+ Lứa tuổi 5 – 6 tuổi: 02 lớp
2.      Hoạt động chuyên môn chăm sóc – giáo dục
 2.1. Hoạt động chăm sóc – giáo dục
ØNghiên cứu, triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện các Quyết định của Bộ GD&ĐT về Phổ cập GD trẻ 5 tuổi.
ØKhảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi đầu năm. Triển khai Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Hướng dẫn thực hiện và đánh giá cuối năm theo Bộ chuẩn.
ØTham gia vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp.
ØXây dựng kế hoạch trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học, giáo cụ dạy học cho toàn trường, đặc biệt 02 lớp trẻ 5 – 6 tuổi đúng chuẩn.   
ØXây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá, phân loại GVMN theo chuẩn nghề nghiệp. Từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghệp vụ theo nhu cầu cho GVMN. Xây dựng các Quy định về kiểm tra đánh giá, thi đua nhằm nâng cao trình độ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV và các bộ phận nghiệp vụ khác trong toàn trường.
ØĐảm bảo chất lượng các đợt thanh kiểm tra chuyên môn và nghiệp vụ.
ØLiên hệ, theo dõi mọi thông tin về GDMN của các ban ngành để kịp thời tham gia và triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GDMN
ØNâng cao vai trò, trách nhiệm Khối trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn.
ØCung cấp tài liệu GDMN và hướng dẫn thực hiện.  
ØTăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn trong đội ngũ GVMN. Khuyến khích các hoạt động tự học, tự nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ. chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức tốt các chuyên đề, hội giảng, hội thi giáo viên giỏi
ØChú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo .dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động cho trẻ, nâng cao khả năng giao tiếp
ØXây dựng kế hoạch thường xuyên trao đổi và phối hợp với phụ huynh cùng tham gia công tác chăm sóc và giáo dục trẻ
ØNâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động và xây dựng môi trường hoạt động của trẻ; tạo điều kiện cho trẻ chủ động, khám phá và tải nghiệm
ØChú trọng việc tổ chức các hoạt động vui chơi, vui chơi ngoài trời, tham quan dã ngoại cho trẻ.
Ø Xây dựng môi trường lớp học, môi trường xung quanh tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ học một cách tự nhiên từ môi trường xung quanh.
Ø Giáo dục trẻ tiết kiệm trong sinh hoạt; thân thiện, chân thành trong giao tiếp. Xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”
2.2   Hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
ØKiểm tra, cân đối chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ.
ØSử dụng nguồn thực phẩm an toàn. Đảm bảo quy trình chế biến an toàn, vệ sinh.
ØTăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn của trẻ.
ØNâng cao tay nghề, năng lực thực hành của đội ngũ nhân viên bếp.
ØXây dựng thực đơn phong phú, hợp lý và cân đối về dinh dưỡng.
ØXây dựng kế hoạch giáo dục dinh dưỡng, các kỹ năng tự phục vụ, văn hóa trong ăn uống … phù hợp từng thời điểm trong năm và lứa tuổi của trẻ.
ØXây dựng kế hoạch phối hợp giữa chăm sóc vệ sinh, dinh dưỡng với việc giáo dục trẻ về         kỹ năng sống và môi trường xung quanh. (Ví dụ: Bé tập làm nội trợ, Lễ Hội ẩm thực, Các đồ dùng, Bé tìm hiểu các món ăn … ).
ØDuy trì và tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn và công tác y tế, khám bệnh định kỳ cho trẻ.
ØTăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát và hướng dẫn thực hiện các thao tác vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ ở tất cả các bộ phận: nhóm lớp, bếp, phục vụ …
ØKịp thời có các biện pháp tích cực phòng chống bệnh cho trẻ.
ØTăng cường kiểm tra công tác nuôi dưỡng và chăm sóc vệ sinh cho trẻ.
ØXây dựng tiêu chí thi đua đánh giá công tác nuôi dưỡng và chăm sóc vệ sinh cho trẻ.
ØTuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia công tác phòng chống tai nạn, đảm bảo an toàn cho trẻ, cụ thể: không để xe trước cổng trường, không cho trẻ ăn quà trước cổng trường, không giao con cho người lạ …
ØXây dựng phương án đảm bảo an toàn cho trẻ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phương án.
ØTổ chức các Hội thi tay nghề về chăm sóc vệ sinh và nuôi dưỡng.
 2.3. Cơ sở vật chất
ØMua sắm trang thiết bị cho các nhóm lớp và các bộ phận.
ØTrang bị  đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ.
ØXây dựng kế hoạch mua sắm trang bị thiết bị, đồ dùng cho trường lớp theo Quyết định số 3141/QĐ- Bộ GD&ĐT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN ngày 30/ 7/ 2010 của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
3.      Công tác quản lý
      3.1 Về nhận thức tư tưởng chính trị
Ø Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư TW và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/ 1/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 – 2010”. Với mục tiêu: xây dựng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý GD được chuẩn hóa, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng, có hiệu quả.
Ø Ổn định tư tưởng chính trị, trên quan điểm hợp tác, gắn bó và sáng tạo trong công tác.
ØHưởng ứng phong trào vận động:”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”  tiêp tục thực hiện cuộc vận động “ mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo “ tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “ của Bộ GD&ĐT
ØTuyên truyền giúp đội ngũ CB – GV – CNV quán triệt chủ trương, chính sách và thực hiện kỷ cương, nề nếp trong công tác cũng như giao tiếp ứng xử trong mọi hoạt động của Nhà trường.
Ø Sử dụng và phân công đội ngũ CB – GV – CNV hợp lý, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2011 - 2015.
Ø Phát động phong trào và có khuyến khích khen thưởng kịp thời đối với các CB – GV – CNV có cố gắng học tập, hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cũng như phẩm chất đạo đức, tác phong. Toàn bộ CB – GV – CNV phấn đấu rèn luyện đạt chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 02/2008/ QĐ- Bộ GD&ĐT ngày 22/ 1/ 2008.
Ø Phát huy những mặt tích cực trong đội ngũ CB – GV – CNV; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong toàn trường; thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” “Mỗi Thầy/Cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện Ba không “Không tai nạn, không dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm”.
ØCải tiến công tác hành chính, quản lý tài chính; thực hiện đầy đủ, chính xác các văn bản pháp quy, sổ sách và chế độ thu – chi hợp lý, đúng nguyên tắc tài chính của Nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý đạt chất lượng và hiệu quả.
3.2. Về hoạt động chuyên môn
Ø Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (mạng nội bộ, internet, các phương tiện thông tin khác); áp dụng các phần mềm điện tử về quản lý, chuyên môn … nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn trường.
ØTăng cường công tác giáo dục đạo đức trong đội ngũ CB – GV – CNV; phát huy và tôn vinh lòng yêu nghề, mến trẻ, không xảy ra các vi phạm về trách nhiệm, đạo đức Nhà giáo.
ØTăng cường công tác tuyên truyền về GDMN, kiến thức nuôi dạy trẻ cho Phụ huynh, CB – GV – CNV và Cộng đồng.
ØPhối hợp với phòng giáo dục, trường mầm non La Khê xây dựng kế hoạch GD và tổ chức các Chuyên đề  ,hoạt động
ØXây dựng chế độ hội họp khoa học, hiệu quả và chất lượng.
ØTăng cường các hoạt động dự giờ, dự các hoạt động nghiệp vụ của CB – GV – CNV.
3.3. Về công tác thanh – kiểm tra
Ø Triển khai đánh giá theo “Chuẩn nghề nghiệp GVMN” của Bộ GD&ĐT vào thực tế công tác thanh – kiểm tra toàn diện các bộ phận, đơn vị trong Nhà trường. Thay đổi hình thức, cách đánh giá từng hoạt động. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thi đua, kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá chuyên môn, tay nghề 100% CB – GV – CNV.
Ø Kiểm tra đánh giá cách tổ chức hoạt động giáo dục mọi lúc mọi nơi theo 03 hình thức: theo kế hoạch năm, định kỳ và đột xuất.
Ø Xây dựng tiêu chí thi đua cho các đợt thanh – kiểm tra.
Ø Thực hiện tốt công tác kiểm tra và báo cáo công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra trong Nhà trường.
Kế hoạch thanh – kiểm tra năm học 2011 – 2012:
·         Kiểm tra đánh giá tay nghề chuyên môn nghiệp vụ CB – GV – CNV toàn trường: 3 lần/ năm.
·         Dự kiến thời gian thực hiện các đợt kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ CB – GV – CNV: tháng 9, tháng 12 và tháng 3 hàng năm.
·         Thường xuyên dự giờ, góp ý cho đội ngũ GVMN mới, GV cần bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề về mọi mặt.
3.4. Về công tác thi đua
ØThực hiện tốt công tác thi đua theo chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.
ØPhát động đăng ký thi đua, bồi dưỡng các danh hiệu thi đua. Thực hiện đánh giá toàn diện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và “Chuẩn nghề nghiệp GVMN”.
ØTổ chức phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và báo cáo giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm chất lượng, hiệu quả.
ØTích cực vận động tham gia phong trào thi đua nâng cao tay nghề chuyên môn, phong trào “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Mỗi Thầy,Cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện Ba không “Không tai nạn, không dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm”; :”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – thực hành tiết kiệm – chống lãng phí” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
ØGVMN đăng ký danh Hiệu Giáo viên giỏi, ngoài các tiêu chí chung cần thực hiện các tiêu chí sau: tổ chức 01 HĐGD sáng tạo, hiệu quả; báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.
 
Các chỉ tiêu năm học 2011 – 2012
Các danh hiệu thi đua tập thể:
 • Trường: Lao động tiên tiến xuất sắc.
 • Chi Đoàn: Tiên tiến.
 • Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
Các danh hiệu thi đua cá nhân:
 • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 0%
 • Chiến sỹ thi đua cấp Trường: 30%
 • Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở: 30%
 • Lao động tiên tiến: 60%
 • Hoàn thành nhiệm vụ: 30%
 • Không xét do nghỉ sinh hoặc không đủ thời gian xét thi đua: 5% 
3.5Về Cơ sở vật chất
Ø Mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú.
Ø Mua sắm, trang bị các loại bảng công tác, bảng tuyên truyền trong Nhà trường.
Ø Mua sắm  làm việc, tủ, kệ tủ … cho Phòng BGH, Tài vụ và các nhóm lớp theo nhu cầu thực tế.
Ø Trang bị đồ dùng, tủ, kệ … cho các lớp mới mở
Ø Trang bị đàn cho phòng đàn.
Ø Trang bị, thay bàn ghế các lớp theo đúng chuẩn của lứa tuổi và mua sắm đồ dùng giáo cụ, học liệu theo đúng Tiêu chuẩn kỹ thuật đồ dùng giáo cụ GDMN.
Ø Mua sắm đồ dùng vật dụng cho tổ Bếp.
Ø Trang trí các bảng tuyên truyền cho các nhóm lớp.
Ø Trang trí môi trường lớp học và trong toàn trường.
Ø Trang bị kệ giá trồng cây cho các nhóm lớp, bộ phận trong toàn trường.
Ø Trang bị mua sắm cho phòng thư viện của GV và của trẻ.
Ø Mua sắm và bổ sung đồ chơi phục vụ hoạt động chơi ngoài trời của trẻ.
3.6 Về công tác tài chính
Ø   Cân đối, điều chỉnh các khoản thu – chi hợp lý. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
Ø   Đảm bảo thu – chi đúng nguồn, sử dụng đúng các loại quỹ, đúng mục đích. Đảm bảo thu – chi đúng theo các quy định quy chế chi tiêu nội bộ của trường
Ø   Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu trong Nhà trường, kiểm tra chứng từ, hóa đơn, báo giá …
Ø   Thường xuyên tham mưu và lấy ý kiến chuyên gia, cố vấn về các vấn đề liên quan tới tài chính, chính sách.
Ø   Đảm bảo rõ ràng, công khai về các khoản thu – chi tới Phụ huynh và CB – GV – CNV.
3.7.  Về hoạt động Đoàn thể
Ø Phát huy tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của Đoàn viên, Đảng viên, Công đoàn viên trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và trong công tác cải tiến về mặt quản lý, thực hiện chính sách trong Nhà trường.
Ø Phối hợp xây dựng 3 Đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động và phong trào thi đua trong Nhà trường và địa phương.
Ø Phối hợp bồi dưỡng những nhân tố tích cực phát triển Đoàn, Đảng.
Ø Nghiêm túc thực hiện các Nghị định, Chính sách về các chế độ lương, phụ cấp, thi đua khen thưởng…
Ø Có chính sách bồi dưỡng khuyến khích cho cán bộ Đoàn, Chi bộ, Công đoàn cũng như hỗ trợ cho các hoạt động của các Đoàn thể nói trên.
Ø Phối hợp cùng các Đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động, hành động. Cải tiến các hình thức hội họp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đoàn thể trong Nhà trường.
Ø Thực hiện tốt công tác thông tin, xử lý thông tin. Xây dựng tập thể Nhà trường và Đoàn thể thực sự là những đơn vị đoàn kết, chân thành và lành mạnh.
3.8 Công tác khác
Ø Tuyên truyền, phối hợp và xây dựng hoạt động Ban đại diện Phụ huynh Nhà trường hiệu quả, tích cực.
Ø Tổ chức các kế hoạch dạy và học Ngoại khóa cho trẻ.tổ chức các buổi tham qua du lịch cho trẻ
Ø  Phối hợp với phụ huynh, các ban ngành, đia phương tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, hội chợ ẩm thực…. của các cháu
Ø Tổ chức tốt các câu lạc bộ hàng tuần, các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ và các hoạt động khác
 
 
Hà Đông, tháng 8/ 2011
 
 
 
 
                            LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ NĂM HỌC 2011 – 2012
Tháng 7 và 8/ 2011:
 • Tuyển sinh năm học 2011 – 2012.
 • Tham gia các đợt Bồi dưỡng chuyên môn của Sở, Phòng GD&ĐT.
 • Toàn trường tham khảo các văn bản Pháp quy: Điều lệ trường MN, Quy định Chuẩn nghề nghiệp GVMN …
 • Xây dựng Nội quy, Quy chế chung toàn trường.
 • Bồi dưỡng chuyên môn cho toàn thể CB – GV – CNV
 • Xây dựng kế hoạch năm học 2011 – 2012
 •  Xây dựng thực đơn, phân công nhiệm vụ các giáo viên nhân viên
 • Mua sắm, trang bị đồ dùng thiết bị chuẩn bị năm học mới.
 • Ký các Hợp đồng cung cấp thực phẩm, vật dụng trong năm học 2011 – 2012.
 • 1/8 Đón trẻ tại các nhóm lớp. ổn định tổ chức các lớp, chuẩn bị kế hoạch khai giảng
 •  Xây dựng kế hoạch giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình Super tots
Tháng 9/ 2011:
 • Khai giảng năm học 2010 – 2011:
 • Ổn định trật tự, nề nếp kỷ luật chung toàn trường.
 • Duyệt kế hoạch năm học 2011 – 2012 của các bộ phận, khối, nhóm …
 • Xây dựng kế hoạch các nhóm lớp
 • Tổ chức Ngày Hội đến trường, Trung thu cho trẻ.  
 • Xây dựng kế hoạch và tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ.
 • Triển khai thực hiện Nội quy, Quy định, Quy chế hoạt động toàn trường.
 • Tham quan học tập về công tác quản lý và tổ chức thực hiện chương trình GDMN.
 • Kiểm tra đánh giá sức khỏe trẻ đợt 1.
 • Kiểm tra tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ toàn trường.
 • Chấm trang trí mối trường, đồ dùng đồ chơi tự tạo
Tháng 10/ 2011:
 • Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của từng bộ phận.
 • Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới .
 • Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt nam
 • Thực hiện các hoạt động hội họp chuyên môn  
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy chuyên đề theo các độ tuổi
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức “ hội thi giáo viên giỏi” , kế hoạch 20/11
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GVMN.
 •  Chấm trang trí mối trường, đồ dùng đồ chơi tự tạo
 • Trang trí mở rộng thêm nhóm lớp
Tháng 11/ 2011:
 • Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của từng bộ phận.
 • Tiếp tục kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới
 • Tổ chức Hội thi vẽ tranh và văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo 20/ 11.
 • Tổ chức thi tiết dạy sáng tạo chào mừng ngày Nhà giáo 20/ 11
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức “ hội chợ ẩm thực” , tham quan dã ngoại
Tháng 12/ 2011:
 • Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của từng bộ phận.
 • Tiếp tục kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới
 • Tổ chức Lễ hội đón mừng năm mới 2011.
 • Tổng hợp số liệu chuẩn bị sơ kết học kỳ 1.
 • Kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt nam 22/ 12.
 • Triển khai kế hoạch tổ chức “ Hội chợ ẩm thực”
Tháng 1/ 2011:
 • Thống kê Hồ sơ, Tài chính …
 • Xét duyệt thi đua, khen thưởng học kỳ 1. Sơ kết học kỳ 1.
 • Chuẩn bị kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán, trực trường…
 • Tổ chức Lễ hội Ẩm thực dân gian ngày Tết.
 • Chấm “Trang trí môi trường”.  
Tháng 2/ 2011:
 • Đón trẻ, ổn định nề nếp, kỷ luật chung toàn trường.
 • Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của từng bộ phận.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ CB – GV – CNV đợt 2. Dự giờ đánh giá Giáo viên giỏi.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/ 3.
 • Đưa trò chơi dân gian vào các hoạt động vui chơi của trẻ.
Tháng 3/ 2011:
 • Tổ chức lệ hội chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/ 3.
 • Tiếp tục kế hoạch kiểm tra đánh giá tay nghề chuyên môn nghiệp vụ CB – GV – CNV đợt 2. Thanh tra toàn diện.
 • Chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/ 3.
 • Tham quan học tập về công tác quản lý và tổ chức thực hiện chương trình GDMN.
Tháng 4/ 2011:
 • Thanh tra toàn diện cá nhân và các bộ phận.
 • Kiểm tra đánh giá sức khỏe trẻ đợt 2.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 – 2013.
 • Xây dựng kế hoạch kỷ niệm ngày chiến thắng 30/ 4 và Quốc tế lao động 1/ 5.
 • Báo cáo tổng kết tổ chức thực hiện các chuyên đề trong năm.
 • Thanh tra toàn diện.
Tháng 5/ 2011:
 • Chào mừng ngày sinh nhật Hồ Chủ Tịch.
 • Tổng kết các hoạt động năm học 2011 – 2012.
 • Tuyển sinh năm học 2012 – 2013.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2012.
 • Tổng kết năm học 2011 – 2012. 
Tháng 6; 7 và 8/ 2011:
 • Triển khai thực hiện kế hoạch hè 2012.
 • Chuyển đổi nhóm lớp, ổn định nề nếp, kỷ luật.
 • Tiếp tục công tác tuyển sinh năm học 2012 – 2013.
 • Tham gia các hoạt động báo cáo, bồi dưỡng chuyên môn của  phòng  GD&ĐT. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB – GV – CNV toàn trường.
 • Dự trù kinh phí hoạt động năm học 2012 – 2013.
 • Tham quan, nghỉ hè CB – GV – CNV toàn trường.
 • Chuẩn bị môi trường, trang trí trường lớp, trang bị cơ sở vật chất cho năm học mới.
 • Xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.
Hà Đông, tháng 8/ 2011.

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline: 0983 787 677

 Facebook


Trò chơi, bài hát thiếu nhi

Mua Sắm Thú Vị


 Quảng cáo & truyền thông