Tin tức

Quy chế làm việc trường mầm non Mùa Xuân

Năm học 2011 - 2012

UBND PHƯỜNG LA KHÊ
TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
                   Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

                                                                        Hà Đông,ngày 15 tháng 9 năm 2011
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG MẦM NON MÙA XUÂN     
        Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.Nghị định số 71 ngày 08/9/1998 và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan.Hướng dẫn số 04 quy chế dân chủ của Bộ GD&ĐT năm 2000.
-          Căn cứ pháp lệnh cán bộ công chức.
-          Căn cứ vào thông tư liên tịch số 09/1998 ngày 04/12/1998.
-          Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành.
 Trường MN Mùa Xuân đề ra quy chế làm việc của năm học 2011-2012 như sau:                                                              
PHẦN I
QUY ĐỊNH CHUNG    
 - Thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ,tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách,dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng.Phát huy cao nhất tinh thần làm chủ,năng động,sáng tạo trong công tác cán bộ nhân viên trong trường.    
 -  Mỗi cán bộ ,viên chức, lao động trong nhà trường phải tôn trọng ý kiến tập thể,chấp hành nghiêm chỉnh các Chỉ thị,Nghị quyết,chương trình công tác đề ra,tận tâm với công việc,phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được phân công,không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung vủa nhà trường.  
  -  Xây dựng nhà trường trong sạch về mọi mặt, đoàn kết thống nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường đề ra.Cùng nhau phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CB,GV,NV hoạt động tốt các nội dung của công đoàn cơ sở đề ra.Thực hiện tốt “Dân chủ,kỷ cương,tình thương,trách nhiệm”.
 
 
  PHẦN II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ,GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 
I.HIỆU TRƯỞNGĐ/c Tiêu Thị Thu Hằng:  Phụ trách chung.  
  - Là người điều hành mọi hoạt động của nhà trường,chịu trách nhiệm trước Đảng bộ,Chi bộ,Phòng GD  về toàn bộ công việc của nhà trường đề ra.   
 - Thực hiện phụ trách công tác tổ chức nhà trường.  
  - Triển khai các Chỉ thị,Nghị quyết,chính sách của Nhà nước,các Nghị quyết chi bộ.Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Trường theo tuần,theo tháng,hết học kỳ I,học kỳ II và cả năm học. 
- Ký nhận và chấm dứt hợp đồng hợp đồng lao động với CB,GV, NV. Đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.
- Làm chủ tài khoản của nhà trường,quyết định các vấn đề chi tiêu trong phạm vi ngân sách Nhà trường quy định.Hàng năm lên kế hoạch Thu-Chi học phí và xây dựng báo cáo với Phòng GD,báo cáo với địa phương đúng kỳ hạn quy định của cấp trên.  
 - Lên kế hoạch tu sửa CSVC của nhà trường
 - Dự kiến chi lương cho giáo viên
 - Quản lý tiền mua học liệu cho học sinh theo các chuyên đề,các bộ môn do Phòng GD quy định.  
 - Chủ trì các hội nghị,các cuộc họp của nhà trường,chăm lo đến đời sống  CB,GV trong nhà trường,có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CB,GVtrẻ đi học để nâng cao trình độ.
 - Lên kế hoạch giự giờ thăm lớp tháng một lần,.  
- Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời,thoả đáng.Không để công việc tồn đọng không giải quyết.  
- Làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật.Hội ý BGH tuần một lần.
- II.PHÓ HIỆU TRƯỞNG:  Chịu sự phân công của hiệu trưởng.
1. Đ/C Nguyễn Thị Phương Ly :
- Lên kế hoạch giự giờ thăm lớp, dự giờ đột xuất, kiểm tra nề nếp các lớp ,kiểm tra và duyệt kế hoạch giảng dạy của các thành viên trong trường
 - Theo dõi công tác bảo hiểm học sinh (Ký duyệt).  
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động các nhóm lớp, tổ chức triển khai các hoạt động của nhà trường
- Góp ý, đề xuất xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường
- có quyền chấm dứt hợp đồng với giáo viên, nhân viên không đạt tiêu chuẩn
- Chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà trường
- III. KẾ TOÁN – THỦ QUỸ :    Đ/c Nguyễn Thị Hiền
 
- Giữ tiền quỹ của nhà trường phải đảm bảo tính trung thực, khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng không được xuất tiền.
- Hàng tháng thu tiền học phí đúng thời gian quy định.Sổ sách không dập xoá, lý do chi tiền phải cụ thể, rõ ràng trên sổ sách.
 
VI.CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁO VIÊN;
1; Giáo viên trên lớp
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ
- Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường
 -- Soạn bài và nộp cho hiệu phó chuyên môn trước1 tuần.Thực hiện đúng thời gian biểu,thời khoá biểu nhà trường đề ra.
- Trang trí lớp.sắp xếp lớp và làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề chủ điểm
- Tổng vệ sinh toàn trường vào thứ 7 hàng tuần
- Xin nghỉ phải có lý do chính đáng, được sự đồng ý của hiệu trưởng hoặc hiệu phó mới được nghỉ.
- - Nghỉ quá 3 ngày trừ vào xếp loại thi đua
- Nghỉ việc phải báo trước 1 học kỳ và có đơn nộp lên BGH
- Đi họp hội đồng phải có sổ sách ghi chép đầy đủ,một tháng dự giờ bạn từ 1 đến 2 tiết,có sổ dự giờ cá nhân.
- Không đi muộn về sớm, đến lớp đúng giờ quy định, trả trẻ đúng người nhà (Nếu phụ huynh đón hộ phải là người quen của giáo viên và có sự đồng ý của gia đình trẻ).
- Cháu đi học phải khoẻ mạnh,không đón trẻ ốm đến trường.
- Phát hiện cháu ốm hoặc bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu kịp thời,có nước nóng cho trẻ uống vào mùa Đông.Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ gọn gàng.
- Tổ chức họp phụ huynh một năm1 lần, phải lên kế hoạch báo cáo với BGH duyệt ngày họp và có sổ ghi nghị quyết cụ thể.
- Không được tự ý giải quyết bất cứ một công việc gì thuộc về phạm vi của nhà trường
- Không được tự ý bỏ lớp đi trong giờ học mà chưa có sự đồng ý của BGH cho phép.Thường xuyên đóng góp ý kiến với BGH nhà trường và công đoàn xây dựng nhà trường đoàn kết,vững mạnh.
 
2, Nhân viên bếp
 
-Thực hiện đúng nội quy với nhân viên nhà bếp
- Có sổ giao nhận thực phẩm( Ký nhận). Chế biến thực  phẩm sạch sẽ,thức ăn phải hợp khẩu vị trẻ,bữa ăn cô tạo cho trẻ cảm giác ngon miệng,thoải mái và động viên trẻ ăn hết khẩu phần của mình.Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.
- Bếp ăn phải có lịch ăn của nhà trường quy định,không tự ý đổi lịch ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn  xảy ra         
                                        
 
 
 
 
 
 PHẦN III
                                           ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Thời gian làm việc của trường.
* Mùa Hè:           - Từ 6 giờ 45 phút – 17giờ 30 phút.                     
* Mùa Đông :        - Từ 7 giờ 00 phút – 17 giờ 30phút.                             
 Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2011 và các năm tiếp theo.Cán bộ viên chức,lao động trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này.  
Trong quá trình thực hiện,thấy có điều gì chưa phù hợp BGH cần phải bổ xung chỉnh sửa cho phù hợp và họp hội đồng nhà trường để thống nhất thực hiện.Những quy định  trái với bản quy chế này đều bị bãi bỏ .
                                                                            
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                            
Tiêu Thị Thu Hằng

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline: 0983 787 677

 Facebook


Trò chơi, bài hát thiếu nhi

Mua Sắm Thú Vị


 Quảng cáo & truyền thông